Hormony

Funkcje i zmiany kobiecych narządów rozrodczych i kobiecych piersi, które łącznie umożliwiają rozrodczość, są regulowane przez hormony. Należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy trzema poziomami regulacji hormonalnej, które łącznie...


Cykl menstruacyjny

Cykl menstruacyjny zazwyczaj trwa 28 dni. Fluktuacje rzędu 3 dni w jedną lub drugą stronę nadal uważane są za zjawisko normalne. W normalnym cyklu menstruacyjnym owulacja następuje pomiędzy 12 a 14 dniem. Na podstawie procesów zachodzących...


Zaburzenia cyklu hormonalnego u kobiet

Regulacja hormonalna kobiecych narządów rozrodczych jest bardzo skomplikowana i stwarza możliwość powstania kilku rodzajów zaburzeń. Jeżeli zignoruje się wszelkie inne wpływy (np. odmienności anatomiczne i wady rozwojowe, choroby wywołane przez...


Symptomy zaburzeń regulacji hormonalnej

Następujące stany patofizjologiczne, obrazy kliniczne lub symptomy są wynikiem zaburzeń regulacji hormonalnej kobiecych narządów rozrodczych:...