Kontakt:

Stroną administruje

TeleMain Sp. z o.o.

ul. Galopu 8 (dawna ul. Wyczółki 12)
02-820 Warszawa

Tel.: +48 22 894 59 43
Fax: +48 22 894 60 18
Tel. serwisowy: +48 519 151 191

E-mail: telemain@telemain.pl

TeleMain Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wyczółki 12, 02-820 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000063794, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Warszawie - XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 100 000,00 złotych, NIP: 525-22-21-855, REGON: 017383433

PMS