Trzy rodzaje dolegliwości bólowych

Mastalgia

Mastalgia to określenia bolesności gruczołu mlekowego, przy równoczesnym odczuwaniu tak zwanej tkliwości (nadwrażliwości na dotyk) w obrębie klatki piersiowej. Rozróżnia się mastalgię cykliczną, w przypadku której możliwe jest określenie korelacji między bólem piersi, a cyklem miesiączkowym (lub schematem przyjmowania antykoncepcji hormonalnej), oraz mastalgię acykliczną (niezwiązaną z cyklem). Mastalgia stanowi najłagodniejszy rodzaj bolesności piersi.

Mastodynia

Mastodynia została zdefiniowana, jako uczucie naprężenia lub napięcia, obrzęk, wrażliwość na dotyk i ból w jednej lub obu piersiach, jak też ból brodawki. Te zaburzenie występują bez patologicznych, wyczuwalnych zmian tkanki, tzn. grudek czy stwardnień. Mniej częstym objawem jest wypływ wydzieliny z brodawki.U wielu kobiet mastodynia, podobnie jak mastalgia, pojawia się cyklicznie, przeważnie w drugiej połowie cyklu menstruacyjnego. Objawy ustępują z chwilą pojawienia się miesiączki. Tego typu mastodynia uznawana jest za symptom syndromu przedmiesiączkowego, jeżeli występują też inne typowe dla tego syndromu objawy, nawet o małym nasileniu. Określenia mastalgia i mastodynia często bywają używane zamiennie.

Mastopatia

Odmiennie niż w przypadku mastodynii i mastalgii, obraz kliniczny mastopatii zawiera zmiany tkanki, obejmujące mniejszą lub większą część piersi. Zmiany rozrostowe i degeneracyjne tkanki mogą być jednostronne, ale najczęściej są obustronne. Dotyczą nabłonka płatu gruczołowego, ściany wewnętrznej przewodu mlecznego, jak też tkanki łącznej gruczołu sutka. Zależnie od pacjentki, dominuje albo zwłóknienie (rozrost tkanki łącznej), albo tworzenie się cyst albo rozrost nabłonka. Choroba zazwyczaj występuje u pacjentek między 30 a 50 rokiem życia, przed premenopauzą (okresem klimakteryjnym przed ostatnią miesiączką). W przybliżeniu 30-50% kobiet w okresie premenopauzalnym cierpi na bardziej lub mniej zaawansowaną mastopatię. Mastopatie przeważnie ustępują w okresie postmenopauzalnym (menopauzy po ostatniej miesiączce).

Mastopatia powoduje spontaniczny ból piersi, który częściej jest zależny od cyklu przedmiesiączkowego niż jest bólem ciągłym. Takie bóle mogą promieniować do pachy. Przy badaniu dotykowym wyczuwa się różnych rozmiarów bolesne przy dotyku zgrubienia gruczołu sutkowego, zawierające drobne lub duże guzkowate zmiany tkanki. Badanie mammograficzne lub ultrasonograficzne, jak też nakłucie cysty i badanie cytologiczne pobranej przy nakłuciu próbki potwierdzają podejrzewaną diagnozę. W przypadkach wątpliwych i przy podejrzeniu raka potrzebne jest pobranie do badania histopatologicznego jednej lub więcej próbek tkanki.